دیجی لند | اخبار دنیای دیجیتال اخبار دیجیتال | اخبار فن آوری

فراموشی، منجر به با هوش تر شدن افراد می شود

فراموشی، منجر به با هوش تر شدن مردم می شود

خبری پیرامون پزشکی پخش شده مبنی بر اینکه :

بررسی ها تازه نمایش داده است فراموشی می تواند دلیل بوجود آمدن نوعی مکانیسم ایمنی در مغز شود از آنجاییکه با پاک شدن معلومات به درد نخور در مغز، انباشتگی معلومات در مغز رخ نمی دهد و بدین خاطر ذهن و مغز انسان اجرای مناسب تری خواهند داشت و از جهت دیگر فرد هوشمندانه تر رفتار خواهد نمود.

طبق خبرهایی که در شبکه های اینترنتی پخش شده است، در مطالعه ای که بر روی قدرت فراموشی و تأثیرات آن بر روی عملکرد مغز انجام شده است، محققان نمایش داده اند که فراموش کردن بخشی از معلومات در مغز نه تنها می تواند به عملکرد بهتر مغز کمک کند حتی دلیل می شود تا فرد با هوش تر شود. به عبارت دیگر فراموشی در حقیقت تضمینی است برای سلامت عملکرد مغز.

ممکن است در نگاه اول فراموشی برای مردم زیادی از مردم جامعه خسته کننده باشد. مثلاً اینکه فرد مکررا فراموش می کند که کلید خانه اش را کجا قرار داده و یا مواردی مانند این با اینحال مسئله مهم و دل گرم کننده در این عرصه این است که فراموش کردن موارد جزئی می تواند به عملکرد بهتر مغز کمک. با این وجود این که به چه نحو فراموشی بر روی افزایش و کار آیی بهتر مغز کمک می کند در دست بررسی و مطالعه است.

با استناد به بررسی ها صورت گرفته به وسیله دو دانشمند دانشگاه تورنتو کانادا، کار حافظه در حقیقت انتقال تمامی معلومات و دسترسی به تمامی این معلومات نیست حتی کار حافظه استفاده و انتقال معلومات مفیدی است که می تواند به ما برای تصمیم گیری های هوشمندانه کمک کنند.

بلک ریچارد، یکی از محققان این گروه بررسی، خاطر نشان کرده است که این مسئله که مغز معلومات نا مرتبط و آن گروه از اطلاعاتی که از آن ها در انجام وظایف شغلی و یا وظایف هر روزه استفاده نمی شود، را فراموش می کند و در حقیقت آن گروه از اطلاعاتی را نگهداری می کند که در تصمیم گیری منطقی و حقیقی به فرد کمک می کنند، بسیار حائز ارزش است.

ریچارد و همکارش به اسم گل فرانکلند، با بررسی مجدد مقاله های چاپ شده که با رویکردی دارای اختلاف به بررسی حافظه پرداخته اند بررسی ها خود را شروع کرده اند. در عده ای از این مقالات به مسئله هایی مانند عصب شناسی یادآوری پرداخته شده است همزمان با اینکه در عده ای دیگر سعی شده است تا عصب شناسی فراموشی و یا خود فراموشی مورد استقبال قرار گیرد.

فرانکلند در مطالب مطرح شده خود به این نکته اشاره کرده است که در حافظه و مغز انسان مکانیسم های برای فراموشی می باشد. این مکانیسم ها بطور کلیً از مکانیسم هایی که برای ذخیره معلومات در حافظه و مغز استفاده می شوند، جداگانه و دارای اختلاف هستند.

در بررسی ها صورت گرفته محققان به این نتیجه رسیده اند در مکانیسم فراموشی سیناپس های شبکه های عصبی مغز که به نحوی رابطه دهنده بین معلومات هستند و دلیل دسترسی به این معلومات می شوند به طرز عمدی ضعیف می شوند تا دسترسی به این معلومات وجود نداشته باشد.

ریچارد و فرانک در جواب به این مسئله که چرا مغز زمانی را برای فراموش کردن معلومات سپری می کند دو دلیل عمده مطرح کرده اند.

اول اینکه فراموش کردن به فرد کمک می کند تا به موقعیت تازه ای برسد. در حقیقت با اجازه دادن به حافظه برای فراموش کردن بخشی از معلومات جا برای به خاطر سپردن معلومات دیگر باز می شود. مثلاً اگر مکان کافی شاپ مورد توجه فرد به جای دیگری منتقل شود و در مکان تازه دایر شود، فرد با فراموش کردن مکان قدیمی آن، مکان تازه این کافی شاپ را به خاطر خواهد سپرد.

دلیل دوم این است که فراموشی به فرد کمک می کند تا از وقایع قبلی در راستای کمک به تصمیم گیری های جدی استفاده نماید. در حقیقت از این معنی در علوم مرتبط با هوش مصنوعی با اسم تنظیم نورون ها یاد می شود.مثلاً اگر فرد لحظه ورود به مکانی برای بار چندم هر بار فراموش کند که دفعات قبلی به چه نحو با افرادی که در آن مکان با آن ها برخورد کرده است، رفتار کرده از اینرو ذهن دچار مشکلات کمتری برای تصمیم گیری در خصوص اینکه برای فرصت های بعدی به چه نحو می بایست رفتار کند، خواهد شد . این می تواند به تصمیم گیری های جدی فرد برای رفتار با سایرین کمک کند. در حقیقت این سایرین مردم تازه ای هستند که فرد هیچ برخورد قبلی با آن ها نداشته است و از اینرو نیازی نیست تا با آن ها از روی معلومات قبلی خود رفتار کند.

ریچارد پیشتر اشاره می کند که ، در حقیقت اینکه فرد بخواهد مکررا از روی تجربه های قبلی خود و خاطرات قبلی خود که مسلماً در تضاد با یکدیگر هستند تصمیم گیری کند نمی تواند تصمیم آگاهانه ای اتخاذ نماید.

با اینحال محققان به این نتیجه رسیده اند که میزان فراموشی فرد به طرز مستقیمی با محیطی که در آن قرار دارد رابطه دارد. یعنی هرچه تفاوت در اطراف فرد با سرعت بیشتری رخ دهد بدین خاطر رفتار فراموشی در فرد سریع تر انجام می شود.

در یک تست که فرانکلند بر روی موش ها انجام داد، نمایش داده شده است که وقتی مکان ماز که موش ها در آن قرار دارند تغییر یابد، موش هایی که به آن ها داروهای فراموشی به منظور فراموش کردن معلومات قبلی تزریق شده بود، دریافتن مکان تازه ماز بهتر رفتار کرده و آن را زودتر از سایرین یافته اند.

بدون شکف فراموش کردن اطلاعاتی که ما پیوسته به آن ها نیاز داریم مسئله بسیار بغرنجی است و امکان دارد دلیل بروز مشکلات بیشتری برای ما شود با اینحال درمطالعات تازه نمایش داده شده است که فراموشی در سطح جزئی و کم می تواند به فرد برای با هوش تر شدن کمک کند.

مثلاً فراموشی در خصوص افرادی که آن ها را به نحوی در زندگی از دست می دهد می تواند به فرد برای ادامه زندگی کمک کند. به گفته ریچارد مردم معمولاً خاطرات بد را در فکر خود نگه می دارند. مثلاً فردی که نتوانسته به رقیب در بازی فوتبال در ۴ سال قبل گل بزند با اینحال کمتر اتفاق می افتد که اسم فردی را که دلیل شد تا مصلا جام جهانی را از آن تیم مورد نظر در سال ۱۹۷۲ کند به خاطر داشته باشند و چون معمولاً خاطرت تلخ در فکر ماندگار می شوند فراموشی می تواند مفید باشد. ایشان پیشتر شرح داده است که اینکه گفته می شود فراموشی به باهوش تر شدن فرد کمک می کند به این دلیل است که با فراموش کردن معلومات به درد  نخور قبلی فرد می تواند با استناد به شرایط تازه و معلومات جدی که کسب کرده است تصمیمات هوشمندانه تری اتخاذ نماید و این یعنی باهوش شدن فرد.

اگر این خبردرباره پزشکی و سلامت جالب است آنرا برای دوستان خود به اشتراک بگذارید.

لینک