اظهار نظر تیم کوک پیرامون حادثه شارلوتسویل: نفرت یک سرطان است و نباید بیننده آن باشیم

اظهار نظر تیم کوک پیرامون حادثه شارلوتسویل: نفرت یک سرطان است و نباید بیننده آن باشیم

خبری پیرامون موبایل برای علاقه مندان به این ابزار هوشمند: پیشتر‌ی واکنش رهبران تکنولوژی دنیا به اتفاقات شارلوتسویل، تیم کوک، مدیرعامل اپل نیز در یک…