دیجی لند | اخبار دنیای دیجیتال اخبار دیجیتال | اخبار فن آوری

اخطار تغییر در DNA انسان با بهره برداری از سیگار الکترونیکی

خبری پیرامون پزشکی پخش شده مبنی بر اینکه :

اخیرا دانش پژوهان دریافته اند که سیگارهای برقی درست به اندازه سیگارهای معمولی خطرناک هستند. دود این سیگارها مثل سیگارهای معمولی برای سلامتی انسان مضر است و می تواند دلیل آسیب دیدن DNA شود.

طبق خبرهایی که در شبکه های اینترنتی پخش شده است، دانش پژوهان دانشگاه کانکتیکات اخیرا دریافته اند که دود سیگار برقی می تواند درست مثل سیگارهای معمولی به DNA مردم آسیب بزند. سیگارهای برقی چند سالی است که به مارکت معرفی شده اند و عده ای از بررسی ها نمایش داده است که این سیگارها درمقایسه با سیگارهای معمولی خطرات کمتری دارند؛ با اینحال بررسی ها دانش پژوهان کانکتیکات نتایج شگفت انگیزی داشته است و آن ها به این نتیجه رسیده اند که سیگارهای برقی نیز  به اندازه سیگارهای معمولی خطرناک هستند.

عده ای از دانش پژوهان سعی دارند با بررسی ها پشت سر هم خود ثابت کنند که بهره برداری از سیگارهای برقی هم می تواند در دراز مدت برای سلامتی انسان مضر باشد. در کمال تاسف بهره برداری از این سیگارها هم در حال گسترش است و هم اینک تنها در بریتانیا، نزدیک به سه میلیون نفر در حال بهره برداری از این سیگارهای تازه هستند. بررسی که به منظور اثبات مضرات سیگارهای برقی در حال انجام هستند، هنوز در مراحل ابتدایی خود هستند. با این وجود هنوز هم بیشتر بررسی ها ثابت کرده است که سیگارهای برقی درمقایسه با سیگارهای معمولی که در آن ها از تنباکو استفاده شده است، مضرات کمتری دارند.

در سال ۲۰۱۶ هم تحقیقی پیرامون این مثال انجام شد که نتایج آن نشان داد مضرات سیگارهای برقی می تواند حتی ۵ درصد بیشتر از سیگارهای معمولی باشد؛ با اینحال این دانش پژوهان به دلیل اینکه هنوز هم عده ای معتقد هستند که سیگار برقی اخطار کمتری درمقایسه با سیگار معمولی دارد و می تواند جانشین آن شود، هنوز هم در حال اخطار دادن به مردم پیرامون مضرات استنشاق دود سیگارهای برقی هستند. در سال ۲۰۱۵ هم عده ای از دانش پژوهان متوجه شده اند که دود سیگارهای برقی هم حاوی همان رادیکال های آزاد موجود در دود سیگارهای معمولی است و تنها میزان این ماده مضر در آن کمتر است. به علاوه از طرف دیگر چندی قبل عده ای از دانش پژوهان دریافته اند که دود سیگارهای برقی هم مثل دود سیگارهای معمولی می تواند برای سلامت قلب و عروق مضر باشد؛ با این وجود به میزان کمتر.

به توجه به اینکه هنوز اطلاعاتی در باب مضرات بلند مدت بهره برداری از سیگارهای برقی به دست نیامده است؛ با اینحال در باب مضر بودن دود سیگارهای برقی اطمینان کامل می باشد؛ با این وجود میزان خطرناک بودن دود این سیگارها درمقایسه با دود سیگارهای معمولی کمتر است و درجات متفاوتی دارد؛ با این وجود شیمی دانان موسسه Stark در بررسی ها خود به نتایجی دست یافته اند که با نتایج انتشار یافته از بررسی ها قبلی در این عرصه، بطور کلی متضاد است؛ دانش پژوهان این موسسه ثابت کرده اند که آسیب دود سیگارهای برقی به DNA انسان، درست به اندازه دود سیگارهای معمولی است.

این دانش پژوهان در بررسی ها خود از یک ابزار الکترونوری استفاده کردند که می موفق شد آسیب دیدن DNA انسان را سریعا تشخیص دهد. آن ها با کمک این ابزار متوجه شده اند که آسیبی که در لحظه بهره برداری از سیگار برقی به DNA انسان وارد می شود، حدودا با آسیب ناشی از بهره برداری از سیگارهای معمولی بدون فیلتر برابر است.

سرپرست این تیم بررسی اذعان کرده است که ایشان اصلا انتظار این مسئله را نداشته است و برای اطمینان از صحت نتایج انتشار یافته، از نو تست را انجام داده است و حتی بار دوم مدلهای آزمایشی را رقیق کرده است؛ با اینحال باز هم هیچ تغییری در نتایج انتشار یافته ایجاد نشده است و ثابت شده است که سیگارهای برقی به اندازه سیگارهای معمولی خطرناک هستند.

هنوز واضح نیست چه موادی در دود سیگارهای برقی می باشد که دلیل آسیب به DNA انسان می شود؛ با اینحال این آسیب بطور کلی اثبات شده است.

شاید دوست داشته باشید بدانید که در سال ۲۰۱۶ نیز تحقیقی پیرامون تاثیر بهره برداری از سیگارهای برقی بر سلامتی انسان انجام شد و دانش پژوهان آن مدعی بودند که دود سیگارهای برقی هیچ تاثیر جهش زایی بر سلامتی انسان ندارد. ضروری به ذکر است که منابع مالی تحقیق دانش پژوهان کمپانی Stark، به وسیله کمپانی تولید کننده تنباکو و توتون British American Tabaco تأمین شده است.

بررسی ها انجام شده به وسیله دانش پژوهان دانشگاه کانکتیکات هم مزایایی داشته باشد. در این تحقیق برای تشخیص آسیب DNA، از یک آزمایشگاه روی پردازشگر کم بهای که با بهره برداری از چاپگر سه بعدی ساخته شده است، استفاده شده است. در ضمن این آزمایشگاه روی پردازشگر، قابل معرفی نیز است.

بسیاری از مردم سیگاری معتقد هستند که بهره برداری از سیگارهای برقی اخطار کمتری برای آن ها دارد؛ با اینحال دانش پژوهان با بررسی ها مستمر خود، در حال تلاش برای اثبات خطرناک بودن این سیگارها هستند. بهترین راه برای حفظ سلامتی، ترک کردن انواع مختلف سیگار است.

 

اگر این خبردرباره پزشکی و سلامت جالب است آنرا برای دوستان خود به اشتراک بگذارید.

لینک