دیجی لند | اخبار دنیای دیجیتال اخبار دیجیتال | اخبار فن آوری

اعطای کرسی پژوهشی مریم میرزاخانی به دانش پژوهان اکتیو عرصه ریاضی و فیزیک

از اخبار تکنولوژی شایعاتی درز کرده که:

اعطای جوایز و فرصت های پژوهشی به نخبگان علمی در تمامی دنیا رایج بوده و با استناد به این شرایط معمولاً چنین جوایزی به رسم یادبود، به اسم یک دانشمند بزرگ یا شخصیت علمی (مانند جایزه جشنواره خوارزمی) اسم گذاری می شوند.

اکنون نصرت الله ضرغام مدیرعامل صندوق خدمات رسانی از پژوهشگران و فناوران، طی یک نشست خبری اعلام کرده که این صندوق تصمیم گرفته است کرسی پژوهشی به اسم «مریم میرزاخانی» (ریاضیدان فقید ایرانی) را به دانش پژوهان واجد شرایط اعطا کند.

طبق اظهارات آقای ضرغام، کرسی مطرح شده که پیش از هرچیز مقرر شده بود تنها به دانش پژوهان عرصه ریاضی اعطا شود، به پژوهشگران فیزیک نیز تعلق خواهد گرفت و مردم انتخاب از خدمات رسانی مالی 50 میلیون تومانی دارا خواهند شد. ضرغام پیرامون شرایط اعطای کرسی گفت:

دانش پژوهان اکتیو باید خلاصه ای از رزومه بررسی خود را به صندوق ارسال کنند تا ما با بررسی پرونده های آنها، اقدام به اعطای این کرسی به بهترین فرد کنیم. ارزیابی های ما در این عرصه کمّی نیست و با استناد به کیفیت بهترین برنامه، فرد مورد نظر انتخاب می‌شود.

ضروری به ذکر است که کرسی پژوهشی مریم میرزاخانی به مدت 10 سال اعطا می شود و افرادی که موفق به دریافت آن شوند می توانند دو پژوهشگر پسا دکتری نیز برای پیشبرد برنامه جذب نمایند.

امیدواریم این مقاله پیرامون تکنولوژی مورد استقبال شما قرار گرفته است.

منبع