دیجی لند | اخبار دنیای دیجیتال اخبار دیجیتال | اخبار فن آوری

اینستاگرام بیش از هر شبکه اجتماعی دیگری، سلامت ذهنی مردم جوان را تهدید می کند

از اخبار علم و فن آوری اخباری منتشر شده که:

با استناد به خبری از جانب انجمن سلامت عمومی انگلیس، اینستاگرام مضرترین اپ شبکه اجتماعی برای سلامت ذهن مردم جوان است و اسنپچت هم با فاصله کمی در رده دوم قرار دارد. این انجمن، نزدیک به 1500 نوجوان و جوان 14 الی 24 ساله را مورد تحقیقات قرار داده تا متوجه شود که پلتفرم های شبکه اجتماعی، تا چه حد سلامت ذهن را در عرصه هایی مانند نگرانی، افسردگی، شناخت خود و تصویر بدن تحت تاثیر قرار می دهد.

نتایج بررسی ها نشان داد که یوتوب بیشتری تاثیر مثبت را روی نوجوانان و جوانان می گذارد با اینحال اینستاگرام، اسنپچت، فیس بوک و توییتر، همگی تاثیرهای منفی ویژه خود را روی سلامت ذهنی مردم داشته اند.

اینستاگرام باعث می شود تا زنان جوان خودشان را با ورژن ای فتوشاپی، فیلتر شده و غیرواقعی از حقیقت مقایسه کنند

اینستاگرام، یکی از پرطرفدار ترین شبکه های اجتماعی حال حاضر با بیش از 700 میلیون استفاده کننده در تمامی جهان، از لحاظ تاثیرات منفی خصوصاً روی زنان جوان، در صدر لیست قرار دارد. مت کراچر، یکی از نویسندگان گزارش بیان میکند که اینستاگرام باعث می شود تا زنان جوان «خودشان را با ورژن ای فتوشاپی، فیلتر شده، دستکاری شده و غیرواقعی از حقیقت مقایسه نمایند».

برای حل این سخت، انجمن مورد اشاره با پلتفرم های شبکه اجتماعی رابطه برقرار کرده تا با قرار دادن نوعی اخطار روی عکس هایی که به روش دیجیتالی دستکاری شده اند، به جلوگیری از احساس «عدم کفایت» و «اضطراب» به اشتراک مصرف کنندگان جوان بپردازند. کراچر بیان میکند:

ما از این پلتفرم ها نمی خواهیم که فتوشاپ یا فیلترگذاری را ممنوع کنند، با اینحال وقتی که عکس ها دچار تغییر شده اند، به مردم اطلاع داده شود تا استفاده کننده احساس نکند تصویر مورد نظر حقیقی است. ما واقعاً می خواهیم ابزارها و دانش ضروری را در دست مردم جوان قرار دهیم تا نه تنها از پلتفرم های شبکه اجتماعی به شکلی مثبت بهره ببرند، حتی سلامت ذهنی شان هم افزایش یابد.

در جمع بندی این خبر گفته شده که گرچه اینستاگرام اثری منفی روی تصویر بدن، الگوهای خواب و گسترش «ترس از جداماندگی – FOMO» می گذارد با اینحال اثری مثبت در خود بیانی و شناخت از خود به اشتراک بسیاری از مصرف کنندگان جوانش داشته است.

امیدواریم این مقاله پیرامون علم و تکنولوژی مورد استقبال شما قرار گرفته است.

منبع