دیجی لند | اخبار دنیای دیجیتال اخبار دیجیتال | اخبار فن آوری

باکتری حساس به نور؛ عاملی که می تواند زندگی مردم را در لحظه حمله قلبی نجات دهد

از اخبار علم و فن آوری خبرگزاری ها گفته اند که:

حملات قلبی به خودی خود دلیل وحشت و هراس همگان هستند با اینحال این مسئله زمانی نگران کننده تر می شود که صدمات ماندگار آن را هم در نظر بگیرید. حتی یک اختلال خفیف در پمپاژ خون می تواند به از کار افتادن دائمی عده ای بافت های قلب منجر شود. با اینحال دانش پژوهان چندی قبلً به معلومات تازه دست یافته اند که امکان دارد در آتی جلوی صدمات جبران ناپذیر سکته را بگیرد.

ذکر این نکته در اینجا حائز اهمیت است محققان دریافته اند که یک باکتری حساس به نور با اسم «synechococcus elongatus» توانایی دارد اکسیژن کافی در لحظه حمله قلبی را تأمین کند. این باکتری شبیه به به یک گیاه رفتار کرده و می تواند از روش فتوسنتز با گرفتن انرژی و CO2 و آب، گاز اکسیژن تولید کند.

این باکتری از روش فتوسنتز می تواند سطح اکسیژن بافت قلب را بالا ببرد

از همین رو با اینحال اگر باکتری ذکر شده را در معرض نور قرار دهید، می تواند میزان اکسیژن قلب را گسترش داده و به پمپاژ خون به وسیله قلب بعد از وقوع سکته کمک کند.

باید گفت دانش پژوهان با تست تئوری خود روی موش ها به نتایج بسیار زیادی دست یافته اند. آنها گزارش کرده اند که بعد از گذشت ده دقیقه از وقوع حمله قلبی، سطح اکسیژن ۲۵ برابر گسترش یافته و قلب بعد از ۴۵ دقیقه می تواند ۶۰ درصد خون بیشتری را پمپاژ کند.

می بایست باز هم خاطر نشان کرد که عملکرد این باکتری روی موش های آزمایشگاهی مورد بررسی قرار گرفته و واضح نیست که در انسان هم بتوان به نتایجی شبیه به دست یافت چراکه عضلات قلب انسان ضخیم تر بوده و مسلماً بزرگتر از قلب یک موش هستند. به علاوه از طرف دیگر هنوز واضح نیست که باکتری ذکر شده برای بدن انسان ضرری خواهد داشت یا نه.

امیدواریم این مقاله پیرامون علم و تکنولوژی مورد استقبال شما قرار گرفته است.

منبع