دیجی لند | اخبار دنیای دیجیتال اخبار دیجیتال | اخبار فن آوری

بهره برداری از رگ های خونی مصنوعی در دندان های عصب کشی شده

خبری پیرامون پزشکی پخش شده مبنی بر اینکه :

دندان های عصب کشی شده فاقد هرگونه توانایی دفاعی هستند و در مقابل عوامل آسیب زننده هیچ واکنشی نشان نمی دهند. این مسئله باعث از بین رفتن آن ها در مدت لحظه کوتاهی می شود؛ با اینحال دانش پژوهان امیدوارند با بهره برداری از رگ های خونی مصنوعی قادر باشند این سخت را برطرف کنند.

طبق خبرهایی که در شبکه های اینترنتی پخش شده است، عصب کشی یکی از شیوه های درمانی در دندانپزشکی است که می تواند امکان استفاده مجدد از دندانی را که بر اثر عفونت آسیب دیده است، ممکن می کند؛ با اینحال در این شیوه درمانی، شریان های خونی دندان قطع می شوند و دندان عده ای از قابلیت های طبیعی دفاعی خود را از دست می دهد. دانش پژوهان اخیرا موفق به ایجاد رگ های خونی مصنوعی تازه ای شده اند که با بهره برداری از آن ها می توانند عده ای از قابلیت های دندان های عصب کشی را به آن ها باز گردانند.

دندانپزشکان لحظه عصب کشی یک دندان، بخشی از بافت دندان به اسم مغز دندان را که متورم یا عفونی شده است و دلیل ایجاد مشکلاتی از قبیل پوسیدگی، ترک برداشتن یا ایجاد شکستگی در دندان شده است، جدا می کنند و  یک ماده مصنوعی را جانشین آن می کنند و سپس آن ماده را با روکشی به اسم تاج دندان می پوشانند.

آقای بِرتوسونی، سرپرست تیم بررسی اذعان کرد عصب کشی باعث حذف شریان خونی و اعصاب دندان می شود و دلیل می شود دندان هیچ مدلی واکنش زیستی از خود نشان ندهد و فاقد مکانیسم دفاعی شود. این مسئله دلیل می شود دندان مردم بزرگسال زودتر از بین بروند و مردم مجبور به بهره برداری از دندان مصنوعی یا کاشت دندان که هزینه بسیار فراوانی دارد، شوند.

آقای برتوسونی و عضو های تیم بررسی ایشان به راه حل تازه ای برای حل این سخت دست یافته اند. آن ها موفق شده اند با بهره برداری از یک چاپگر سه بعدی، یک شبکه مصنوعی از عروق را ایجاد کنند که در آن ها از سیستم گردش خون بدن انسان تقلید شده است. در روش تولید عروق مصنوعی، یک سری رشته کوچک که با اسم قالب از آن ها استفاده می شود، با بهره برداری از مولکول های شکر و به وسیله چاپگرهای سه بعدی ساخته شده اند.

دانش پژوهان بعد از ایجاد قالب، آن را در کانال ریشه دندان کشیده شده انسان قرار می دهند، سپس آن را با تزریق ماده ژل مانندی که از سلول های مغز دندان انسان تهیه شده است، پر می کنند. بعد از انجام این کار، دانش پژوهان رشته های کوچک را از مکان خوئ برمی دارند تا کانال های کوچکتری در کانال ریشه دندان ایجاد شود. سپس سلول های لایه درون رگی (لایه هایی که درون رگ های خونی و لنفاوی را می پوشاند و خون یا ماده لنفاوی را از سطح زیرین خود و مجرای درون رگ ها جدا می سازند) را که از قسمت های داخلی از رگ های خونی انسان جدا شده اند، وارد این کانال ها می شوند.

محققان بعد از گذشت هفت روز اعلام کردند که سلول های تولید کننده عاج دندان که یکی از چهار ماده تشکیل دهنده دندان انسان است، در نزدیکی دیواره های دندان در حال تشکیل شدن هستند و روش تشکیل رگ های خونی در داخل دندان نیز شروع شده است.

نتایج این تحقیق نشان داد که رگ های مصنوعی می توانند در ایجاد مجدد مکانیزم دفاعی و واکنش های زیستی دندان های عصب کشی شده، نقش بسیار موثری داشته باشند و امکان دارد بهره برداری از این رگ ها در آتی، شیوه عصب کشی دندان ها را تغییر دهد.

 

اگر این خبردرباره پزشکی و سلامت جالب است آنرا برای دوستان خود به اشتراک بگذارید.

لینک