دیجی لند | اخبار دنیای دیجیتال اخبار دیجیتال | اخبار فن آوری

تلاش تازه محققان برای خوب سازی اندام های داخلی خوک ها جهت رابطه به انسان

از اخبار علم و فن آوری خبرگزاری ها گفته اند که:

پیدا کردن یک عضو تکمیل رابطه برای بیمارانی که نیاز به رابطه اعضا دارند بسیار دشوار و مساله برانگیز است. بدین جهت چندین سال است که محققان در جستجوی یافتن راهکاری جهت ایجاد امکان رابطه عضو میان انسان و حیوانات هستند.

DNA خوک پر از ویروس خطرناک برای انسان است

اندام های داخلی خوک ها از جهت ابعاد و نحوه عملکرد مشابهت بسیار فراوانی به انسان ها دارد. این مسئله باعث شده تا این حیوان با اسم بهترین کاندید جهت تبادل عضو با انسان شناخته شود. با این وجود یک سخت بزرگ نیز با استناد به این شرایط می باشد. DNA خوک ها مملو از ویروس هایی است که می توانند برای بدن انسان آسیب زا باشند.

حال در تحقیقی تازه محققان نمایش داده اند که می توان به وسیله یک ابزار اصلاح ژن موسوم به «CRISPR» این ویروس های مزاحم را از ژنوم خوک ها حذف نمود.

در محیط آزمایشگاهی به اثبات رسیده که این ویروس ها می توانند سلول های بدن انسان را مورد آسیب قرار دهند، با اینحال از طرف دیگر تزریق عده ای سلول های پانکراس خوک به انسان و یا رابطه پوست بین این دو، هیچ مدلی بیماری تازه ای را در انسان منجر نشده است.

همین تردید باعث شده تا دانشمندان ترجیح دهند که با حذف کامل ویروس های مورد اشاره به طرز کامل این نگرانی را برطرف سازند.

برای نیل به این هدف، با بهره برداری از ابزار اصلاح ژن CRISPR تمام ژن های مشکوک و خطرناک از درون DNA یک سلول تخم لقاح یافته خوک حذف و رویان انتشار یافته درون رحم یک خوک ماده کاشته شد. توله خوک های متولد شده طبق این شیوه فاقد هرگونه ویروس خطرناک بودند و از جهت ظاهری و عملکردی نیز تفاوتی با دیگر همنوعان خود نداشتند.

با این شیوه ۳۷ رویان در بدن ماده ها کاشته شد که ۱۵ مورد از آنها هنوز زنده هستند و مسن ترینشان ۴ ماه سن دارد. هنوز نمی توان گفت که حذف ژن های خطرناک عامل گسترش نرخ مرگ و میر توله خوک ها بوده یا نه، با اینحال بررسی ها برای اطمینان از سلامت آنها چند سال دیگر لحظه می خواهد.

امیدواریم این نوشته پیرامون علم و تکنولوژی مورد استقبال شما قرار گرفته است.

منبع