دیجی لند | اخبار دنیای دیجیتال اخبار دیجیتال | اخبار فن آوری

تماشای تلویزیون خلاقیت کودک را کاهش می دهد

به کلیک، تماشای تلویزیون برای کودکان سرگرمی دیده می‌شود و والدین باید از تماشای بیش از حد تلویزیون کودکان جلوگیری کنند.

برخی از مردم برای سرگرم شدن کودکان تماشای تلویزیون را بهترین سرگرمی می‌دانند، با اینحال تماشای بیش از حد تلویزیون در کودکان منجر به کاهش خلاقیت در آنها می‌شود.

محققان در این مطالعه اظهار کردند: تماشای ۱۵ دقیقه کارتون‌های مورد توجه کودکان با گسترش اخطار از دست دادن خلاقیت ذهن در مقایسه با افرادی که کتاب می‌خوانند و یا پازل حل می‌کنند، در رابطه است.

سارا رز، مدرس دانشگاه در انگلستان اظهار کرد: شواهد روشنی می باشد که تماشای تلویزیون باعث کاهش خلاقیت در کودکان می‌شود، هرچند که این اثرات پس از مدت کوتاهی ناپدید می‌شود.

محققان عنوان کردند: اگر کاهش خلاقیت در کودکان گسترش یابد، تاثیرات منفی بسیاری برای آنها در آتی خواهد داشت.

این یافته‌ها در کنفرانس روانشناسی در بریتانیا معرفی شده است.

اگر این خبردرباره اخبار صوت و تصویری ها جالب است آنرا برای دوستان خود به اشتراک بگذارید.

لینک