دیجی لند | اخبار دنیای دیجیتال اخبار دیجیتال | اخبار فن آوری

ثبت رکود تازه در ایجاد رابطه کوانتومی به وسیله یک ماهواره چینی

پیرامون اخبار وب و شبکه جهانی وب در خبرها آمده است :

دانش پژوهان چینی موفق شدند به رکود تازه ای در ایجاد رابطه کوانتومی با سود گیری از پدیده درهم تنیدگی کوانتومی دست بیابند. این شیوه ارتباطی تازه می تواند دلیل گسترش سرعت و امنیت ارتباطات مخابراتی شود.

طبق خبرهایی که در شبکه های اینترنتی پخش شده است، دانش پژوهان چینی موفق شدند رکورد تازه ای را در عرصه ایجاد رابطه کوانتومی با سود گیری از پدیده درهم تنیدگی کوانتومی به اسم خود ثبت کنند. قبلا انتقال معلومات با سود گیری از فوتون های درهم تنیده تا صد کیلومتر ممکن بود؛ با اینحال محققان چینی اخیرا موفق به پرتاب ماهواره ای به اسم Micius شدند که می تواند معلومات را از این طریق تا ۱۲۰۰ کیلومتر انتقال دهد.

این پدیده به قدری پیچیده و باورنکردنی است که حتی ذهن دانشمند بزرگی مانند انیشتین را نیز به خود سرگرم کرد و انیشتین این پدیده را نوعی فعالیت شبح وار در فاصله بین دو تلقی می کرد. در این پدیده ذرات کوانتومی به روش جدایی ناپذیری با یکدیگر رابطه برقرار می کنند و رابطه بین آن ها به قدری قوی است که می توان موقعیت یکی از آن ها را با بررسی دیگری فهمید. در این پدیده به هر میزان قدر هم که فاصله ذرات از یکدیگر زیاد باشد، آن ها می توانند به تبادل معلومات به روش آنی بین یکدیگر بپردازند. در حقیقت حتی اگر ذرات فاصله بی نهایتی هم از هم داشته باشند، تبادل آنی معلومات بین آن ها به سادگی صورت می گیرد و همین مسئله دلیل شد ذهن انیشتین شدیدا درگیر این پدیده شود؛ بدلیل آنکه این مسئله با قانون نسبیت عام که بیانگر این مسئله است که هیچ چیز نمی تواند سریع تر از نور حرکت کند، در تضاد است.

یکی از خصوصیت های ذرات کوانتومی این است که درمقایسه با مداخلات محیطی بسیار حساس هستند و همین مسئله می تواند عرصه را برای بهره برداری از آن ها در موارد مختلف در آتی ممکن کند. قبلا هم از فوتون ها در داخل فیبرهای نوری جهت نگهداری از آن ها استفاده شده است. بهره برداری از این ذرات این امکان را ممکن می کند که پیغام های مختلف از ذره ای به ذره دیگری انتقال داده شوند. با شرایطی که گفتیم رکود انتقال معلومات با بهره برداری از ذرات کوانتومی قبل از پرتاب ماهواره Micious، صد کیلومتر بود و در صورت انتقال معلومات بیش از این فاصله، روش انتقال معلومات با سخت مواجه می شد و مختل می شد.

ماهواره Micius که در راستای انجام برنامه QUESS به فضا پرتاب شده است، اولین قدم در راستای ایجاد یک شبکه ارتباطی کوانتومی در سطح جهانی است. در این سیستم تازه به جای بهره برداری از فیبرهای فیزیکی، از پرتوهای لیزر برای ارسال فوتون های درهم تنیده استفاده می شود. اگر چه بهره برداری از این شیوه باعث می شود میزان تداخل به حداقل برسد؛ با اینحال این کار به آمادگی بالا منبع ارسال فوتون ها نیاز دارد. در ضمن دریافت کننده امواج هم با مساله های فراوانی مواجه می شوند؛ علي الخصوص وقتی که ماهواره با سرعت بالایی حرکت می کند.

وانگ جیانیو سرپرست برنامه QUESS در ماه آگوست سال قبلی لحظه پرتاب ماهواره Micius برای بار نخست، به بیان این نوشته پرداخت که کاری که دانش پژوهان چینی می خواهند انجام دهند شبیه به این است که بخواهیم یک سکه را از هواپیمایی که صد هزار متر از سطح دریا فاصله دارد، به داخل یک قلک در حال چرخیدن بیندازیم. ممکن است فرض کنید که این کار غیر امکان دارد؛ با اینحال تیم بررسی چینی موفق شده اند این کار نشدنی را عملی کنند. آن ها موفق شدند فوتون های درهم تنیده را تا فاصله ۱۲۰۰ کیلومتری انتقال دهند. در این روش، پرتو لیزر ارسال شده از جانب ماهواره از یک وسیله تقسیم کننده پرتو لیزر عبور می کند و پرتو بعد از عبور از این وسیله به دو پرتو با دو قطب مختلف تقسیم می شود که یکی از آن ها برای ارسال فوتون ها و دیگری برای دریافت آن ها مورد بهره برداری قرار می گیرد. ماهواره Micius با بهره برداری از این امواج با سه ماهواره دیگر که در فاصله ۱۲۰۰ کیلومتری از آن قرار دارند، رابطه برقرار می کند. ضروری به ذکر است که برقراری رابطه کوانتومی در این مسافت، حتی با بهره برداری از فیبرهای نوری نیز ممکن نیست.

محقق ارشد برنامه اذعان کرد که در این برنامه دانش پژوهان به میزانی از توزیع فوتون های درهم تنیده دست یافته اند که کارایی آن به اندازه هزار میلیارد بار بیشتر از کارایی توزیع آن ها در بهترین سیستم مخابراتی بوجود آمده به وسیله فیبرهای نوری است.

بهره برداری از یک شبکه ارتباطی کوانتومی نه تنها می تواند ارتباطات مخابراتی را بسیار سریع تر کند، حتی می تواند امنیت آن ها را نیز گسترش دهد. حساسیت زیاد فوتون های درهم تنیده به مداخلات محیطی یکی از مزایای این ذرات شمرده می شود. این خصوصیت دلیل می شود با اینحال اگر شخص یا سازمانی بخواهد بدون اجازه به امواج دسترسی بیابد، رابطه قطع می شود و ساختار امواج طوری تغییر می کنند که برای این مردم یا سازمان ها قابل تشخیص و شناسایی نباشند و مدیران از تلاش هکرها برای هک امواج ارتباطی مطلع شوند.

 

با ابزارهای پایین میتوانید این خبر را برای دوستان علاقه مند اشتراک بگذارید.

لینک