دیجی لند | اخبار دنیای دیجیتال اخبار دیجیتال | اخبار فن آوری

سنگ روزتا ؛ کلید رمزگشایی تمدن مصر باستان - 0

سنگ روزتا ؛ کلید رمزگشایی تمدن مصر باستان

این کشور پس فرستاد می‌شوند، با اینحال کارهای باستانی کشف‌شده در دوران استعماری قابل بازپس‌گیری نیستند.

امیدواریم این مقاله مورد استفاده خوانندگان محترم دیجیلند واقع شود. اگر دوست دارید با دوستان خود به اشتراک بگذارید.

منبع