دیجی لند | اخبار دنیای دیجیتال اخبار دیجیتال | اخبار فن آوری

صفحه نمایش هولوگرافیک تازه مایکروسافت می تواند درون عینک شما جای گیرد [بنگرید]

از اخبار تکنولوژی خبرگزاری ها گفته اند که:

بسیاری از تکنولوژی هایی که با اسم هولوگرافیک از آنها اسم برده می شوند، در حقیقت اینطور نیستند. هولوگرافی حقیقی به عکس ها سه بعدی ساخته شده به وسیله لیزر نیاز دارد و این بدان معناست که نمی توان آن را به سادگی درون ابزارهای پوشیدنی تعبیه کرد. با اینحال اکنون مایکروسافت به تکنولوژی تازه ای دست یافته که پیشرفت زیادی در این عرصه را ارمغان می آورد.

ذکر این نکته در اینجا حائز اهمیت است دانش پژوهان ردموندی در بررسی ها خود توانسته اند هولوگراف های حقیقی نزدیک-چشمی پیشرفت دهند که لنزهای آن را می توان درون عینک های معمول جاسازی کرد.

به علاوه از طرف دیگر معلومات پخش شده نشان می دهند که آینه ها و کریستال مایع روی سیلیکون در فریم عینک قابل تعبیه شدن هستند و تنها مدارها و چیپ های الکتریکی بیرون از آن حضور خواهند داشت.

نمایشگر های هولوگرافی تازه مایکروسافت می توانند آتی تولیدات حقیقت مجازی و حقیقت اضافه را تحت تأثیر قرار دهند

ضروری به ذکر است همزمان با اینکه اندازه بسیار فشرده تکنولوژی مطرح شده معمولاً به نمایش عکس ها بی کیفیت منجر می شوند، با اینحال دانش پژوهان مایکروسافت توانسته اند با تکنولوژی های دنبال کننده حرکات چشم و الگوریتم های بر پایه GPU، به این سخت هم غلبه کرده و هولوگرام هایی با جزئیات بالا و فوکوس حقیقی تولید کنند.

با اینحال گفتن این مسئله در اینجا ضروری است مایکروسافت به سرعت اشاره کرده که تکنولوژی مورد اشاره قرار نیست در سخت افزارهای تولیدی آنها حضور بیابد چراکه هنوز محدودیت هایی بنیادی سر راه پیشرفت آن قرار گرفته اند. ذکر این نکته در اینجا حائز اهمیت است عینک های ذکر شده هم اینک تنها قادر به نمایش عکس ها مونوسکوپی یا تک چشمی هستند و پیشرفت عکس ها استروسکوپی یا دو چشمی، خود چالشی دیگر بر سر راه محققان است.

امیدواریم این مقاله پیرامون تکنولوژی مورد استقبال شما قرار گرفته است.

منبع