دیجی لند | اخبار دنیای دیجیتال اخبار دیجیتال | اخبار فن آوری

طبق یافته‌های جدید پژوهشگران، هوشیاری مغز انسان را هدایت نمی‌کند

طبق یافته‌های تازه پژوهشگران، هوشیاری مغز انسان را هدایت نمی‌کند

خبری پیرامون موبایل برای علاقه مندان به این ابزار هوشمند:

با استناد به بررسی ها محققان، خودآگاه منجر به هدایت مغز انسان نمی‌شود. مضامین مرتبط با هوشیاری از روش ناخودآگاه در فکر انسان شکل می‌گیرند.

هر شخصی حس خودآگاهی یا هوشیاری را می‌شناسد: یک حس بدیهی از آگاهی فردی، که حس مالکیت و کنترل افکار ، احساسات و تجربه‌های روزمره را به انسان می‌دهد.

به نظر‌ی اغلب صاحبنظران می‌توان خودآگاهی را به دو بخش تقسیم کرد : تست هوشیاری (یا آگاهی فردی) و محتویات آگاهی که شامل مواردی مانند افکار، باورها، احساسات، ادراک، نیت‌ها، خاطرات و هیجان‌ها هستند. فرض کنید، مضامین هوشیاری تا اندازه‌ای قابل انتخاب باشند، یا به وسیله آگاهی انسان کنترل شوند، با این وجود افکار تا وقتی که به آن‌ها فکر نکنید وجود نخواهند داشت.

مضامین آگاهی و هوشیاری در «پشت صحنه» به وسیله سیستم‌های ناخودآگاه، بهینه و سریع در مغز انسان ایجاد می‌شوند

با اینحال در یک مقاله‌ی بررسی تازه در مجله‌ی مرزهای روانشناسی، در باب این اشتباه بحث می‌شود.

در این مقاله ثابت شده که آگاهی فردی منجر به ایجاد یا انتخاب باورها، احساسات یا ادراک انسان نمی‌شود. در حقیقت، مضامین آگاهی و هوشیاری در «پشت صحنه» به وسیله سیستم‌های ناخودآگاه، بهینه و سریع در مغز انسان ایجاد می‌شوند. تمام این موضوع‌ها بدون دخالت آگاهی فردی رخ می‌دهند، وقتی این موضوع رخ می‌دهد، خودآگاهی بدون هیچ دخالتی در مکان مسافرین نشسته است. با اینحال به زبان ساده‌تر، انسان به روش خودآگاه افکار یا احساسات خود را انتخاب نمی‌کند، حتی درمقایسه با آن‌ها آگاه می‌شود.

تنها یه توصیه نیست

اگر این مسئله کمی باورنکردنی به‌نظر می‌رسد، فرض کنید بعد از یک شب فراموشی و از دست دادن هوشیاری، هر روز صبح از نو آن را به‌دست آورید؛  افکار و هیجان‌ها به چه نحو در فکر شکل می‌گیرند یا این که رنگ‌ها و شکل‌هایی که می‌بینید به چه نحو بدون هیچ تلاشی یا بدون قرار گرفتن در فکر خودآگاه به شکل وسایل با معنی یا چهره‌های به یادآوردنی درمی‌آیند.

فرض کنید کل فرآیندهای روانشناسی عصبی  که مسئول حرکت بدن شما یا بهره برداری از کلمات برای تولید جملات هستند، بدون دخالت آگاهی فردی شما رخ دهند. در حقیقت فرآیندهایی که مسئول تولید محتویات و مضامین خودآگاه هستند، همین عملکرد را دارند.

تفکر ما تحت تأثیر پژوهش‌های مرتبط با اختلال‌های روانی عصبی و روان شناسی عصبی، و بررسی ها واپسین علوم اعصاب شناختی است که از هیپنوتیزم استفاده می‌کنند. بررسی ها هیپنوتیزم نشان می‌دهند که حالت یک فرد، افکار و ادراک ایشان را می‌توان از روش تلقین تغییر داد.

در این بررسی‌ها، کمپانی‌کنندگان وارد یک رسم القای هیپنوتیزم می‌شوند، این رسم به تمرکز ذهنی و حالت جذب یاری مینماید. سپس تلقین برای تغییر درک و آزمایشات ایجاد می‌شوند.

برای نمونه در یک مطالعه، پژوهشگرها تحت این شرایط‌ها به ثبت فعالیت مغزی کمپانی‌کنندگان پرداختند: وقتی دست خود را عمدا بالا بردند، وقتی دست با یک قرقره بالا رفت و وقتی که در واکنش به یک تلقین هیپنوتیزم با یک قرقره بالا رفت. عرصه‌های شبیه به مغزی در طول حرکت تلقینی و غیرداوطلبانه اکتیو شدند همزمان با اینکه فعالیت مغز برای حرکت عمدی دارای اختلاف بود.

پس تلقین هیپنوتیزمی را می‌توان به نوعی واسطه‌ای برای انتقال یک فرضیه یا باور در نظر گرفت و در صورت پذیرش، قدرت تغییر رفتار و باور فرد را خواهد داشت.

روایت فردی

ممکن است به این فکر کنید که پس افکار، هیجان‌ها و ادراک ما از کجا سرچشمه می‌گیرد. در حقیقت مضامین خودآگاهی یک زیرمجموعه از تجربه‌ها، احساسات، افکار و باورهایی هستند که به وسیله فرآیندهای ناخودآگاه در مغز شکل می‌گیرند.

این زیرمجموعه از یک نوع روایت فردی سرچشمه می‌گیرند که به‌طور پیوسته در حال آپدیت است. روایت فردی به موازات خوداگاهی فردی می باشد با اینحال خودآگاهی فردی هیچ تأثیری بر روایت فردی ندارد.

دلیل ارزش روایت فردی این است که اطلاعاتی را برای ذخیره‌سازی در حافظه‌ی شرح‌حال ممکن می‌کند (داستانی که شما در باب خودتان می‌گویید) و راهی برای انتقال آنچه درک می‌کنید و با دیگران تجربه می‌کنند، معرفی می‌دهد.

با این وجود این خصوصیت امکان تولید استراتژی‌های بقا را می‌دهد؛ برای نمونه امکان یادگیری پیشگویی رفتار وجود خواهد داشت. این مهارت‌های میان‌فردی بر پیشرفت‌ی ساختارهای فرهنگی و اجتماعی تأکید می‌کنند، همین خصوصیت بقا و زندگی انسان را به مدت هزار سال افزایش بخشیده است.

پس توانایی انتقال مفاهیم روایی یک فرد ، مزیت تکاملی منحصر به فردی را به انسان می‌بخشد.

امیدواریم این مقاله پیرامون موبایل برای شما جالب بوده باشد.

منبع خبر