دیجی لند | اخبار دنیای دیجیتال اخبار دیجیتال | اخبار فن آوری

محققان آداب معاشرت اجتماعی را به ربات ها یاد می دهند

از اخبار علم و فن آوری شایعاتی درز کرده که:

انسان ها می دانند که در کتابخانه عمومی باید موبایلشان را روی حالت بیصدا قرار دهند و در صورت دریافت کمک از دیگران، تشکر کنند. حال دانشمندان قصد دارند ربات ها را نیز با چنین آداب معاشرت اجتماعی آشنا سازند.

پژوهشگران اعتقاد دارند ماشین ها با یادگیری هنجارهای اجتماعی، رابطه بهتری را با انسان برقرار می سازند. مراحل ابتدایی این برنامه اخیرا به وسیله تیم بررسی دانشگاهی با خدمات رسانی مالی آژانس برنامه های بررسی پیشرفته دفاعی آمریکا (DARPA) به انتهای رسیده است.

هدف نهایی محققان، پیشرفت ربات هایی است که به روش شهودی رفتار خوب را انتخاب کنند

دانشمندان برای اجرای این فرضیه، نحوه تشخیص هنجارهای اجتماعی به وسیله انسان و واکنش به آنها را مطالعه کرده و نوعی الگوریتم یادگیری ماشین را پیشرفت دادند که امکان آموختن این آداب را با استنتاج از داده های انسانی برای ربات ممکن می سازد. به گفته این تیم، سیستم مطرح شده بالاخره به پیشرفت سامانه ای بنا شده بر هوش مصنوعی می پردازد که با استناد به آن، ربات ها به روش شهودی نحوه رفتار در شرایط مختلف را بر می گزینند، یعنی همان کاری که انسان ها انجام می دهند.

دکتر رضا قنادان، یکی از مدیران DARPA بیان میکند:

اگر بخواهیم همزیستی مسالمت آمیزی با ربات ها، ماشین های خودران و دستیارهای هوشمند دیجیتالی در آتی داشته باشیم، که هدفمان نیز همین است، باید آنها را به شکلی دیزاین کنیم که هنجارها و اصول اجتماعی ما را رعایت کنند.

انسان ها از کودکی با آداب اجتماعی آشنا می شوند و به دلیل آنکه شبکه ای پیچیده از این هنجارها در جامعه می باشد، یادگیری موارد تازه نیز به سادگی برای بشر میسر است. قنادان بیان میکند:

ما بطور کلیً با این موارد آشنا هستیم، چون مردم نرمال به سرعت تخطی از نُرم ها را تشخیص می دهند. عدم قطعیت ذاتی در این نوع داده ها دلیل می شود تا آموزش ماشین با استناد به آنها با سختی بسیار فراوانی همراه باشد.

شاید دوست داشته باشید بدانید که تیم مطرح شده تا به امروز توانسته با موفقیت چارچوب سامانه یادگیری ماشین را پیشرفت دهد، با اینحال هنوز راه درازی در پیش دارد و یکی از حیاتی ترین گام ها در این مسیر، پیشرفت رباتی است که ظرفیت یادگیری، بازنمایی، فعالسازی و به اجرا درآوردن سری وسیعی از هنجارها را داشته باشد.

امیدواریم این مقاله پیرامون علم و تکنولوژی مورد استقبال شما قرار گرفته است.

منبع