دیجی لند | اخبار دنیای دیجیتال اخبار دیجیتال | اخبار فن آوری

میزان فروش کنسول پلی استیشن 4 از مرز 73.6 میلیون دستگاه گذشت!

مقدار فروش کنسول پلی استیشن ۴ از فاصله ۷۳.۶ میلیون ابزار گذشت!