دیجی لند | اخبار دنیای دیجیتال اخبار دیجیتال | اخبار فن آوری

موتورهای پیشران وویجر ۱ بعد از چند دهه دوباره روشن شدند

موتورهای پیشران وویجر ۱ بعد از چند دهه از نو روشن شدند

از اخبار علم و فن آوری خبرگزاری ها گفته اند که:

فضاپیمای وویجر 1 که مدتی قبل چهلمین سال حضورش در فضا را سپری کرد، بازهم با زمین در رابطه است و اخیرا موتور های پیشران آن بعد از 37 سال خاموشی، از نوً روشن شده است تا آن را در محیط بین ستاره ای هدایت کند.

این کاوشگر حاوی پیشران های کنترل مخصوصی است که امکان نگه داشتن جهت آنتن های وویجر 1 به سوی زمین را ممکن می کند. بدین ترتیب امکان ارسال معلومات به کره خاکی ما ممکن می شود.

با این وجود هم اینک پیشران های آن به خوبی کار نمی کنند با این وجود مهندسان ناسا توانسته اند با احیای پیشران های جانشین به اسم «TCM» که ویژه اصلاح مسیر حرکت هستند، موقعیت آن را اصلاح کنند.

تازه ترین بار در سال 1980 بود که این پیشران های جانشین به وسیله ناسا اکتیو شدند. در سه شنبه قبلی هفتم آذر ماه مهندسان ناسا برای مدت 10 میلی ثانیه پیشران TCM را تست کردند و بعد از 20 ساعت که سیگنال های وویجر 1 به زمین رسید، آنها اطمینان یافتند که پیشران کار خود را به خوبی انجام داده و وویجر 1 را حرکت داده است.

هم اینک وویجر 1 از منظومه شمسی خارج شده و به محیط بین ستاره ای وارد شده است. این کاوشگر افتخار آفرین در سال 2012 موفق شد اسم خود را با اسم اولین فضا پیمایی که توانسته از منظومه شمسی خارج شود، ثبت نماید.

ناسا برنامه ریزی شده است همین مانور را برای حرکت برادر دوقلوی وویجر 1، یعنی وویجر 2 نیز اجرا کند و امیدوار است در سال های آتی وویجر 2 نیز بتواند با موفقیت از منظومه شمسی خارج شود.

امیدواریم این مقاله پیرامون علم و تکنولوژی مورد استقبال شما قرار گرفته است.

منبع