دیجی لند | اخبار دنیای دیجیتال اخبار دیجیتال | اخبار فن آوری

نزدیک ترین ستاره شبیه به خورشید، چهار سیاره هم اندازه زمین در مدار خود دارد

از اخبار علم و فن آوری خبرگزاری ها گفته اند که:

محققان اخیرا موفق به شناسایی چهار سیاره در ابعاد زمین شده اند که به دور ستاره ای شبیه به خورشید می گردند.

در سال قبلی ستاره شناسان متوجه شده اند که نزدیک ترین ستاره به منظومه ما یک سیاره هم اندازه زمین در مدار خود دارد، با اینحال شرایط منظومه فوق و ستاره اش اختلاف فراوانی با منظومه و خورشید در مرکز آن داشت، از این جهت سیاره مورد اشاره حاوی شانس پایین برای میزبانی حیات تشخیص داده شد.

ستاره مطرح شده ۱۲ سال نوری از ما فاصله دارد

با اینحال اکنون محققان سر وقت نزدیک ترین ستاره شبیه به خورشید رفته اند، ستاره ای که از قضا چهار سیاره سنگی در اندازه زمین به دور آن می گردند.

از این چهار سیاره دو مورد از آنها شرایطی را دارند که می توان آنها را به اشتراک کاندیداهای پر امید برای میزبانی حیات قرار داد. ستاره مرکزی منظومه ای که به آن اشاره شد «Tau Ceti» اسم داشته و تنها حدود ۱۲ سال نوری از خورشید ما فاصله دارد.

همان شکلی که که قبل از این اشاره شد، دو سیاره در این منظومه در فاصله ای از خورشید خود قرار دارند که امکان وجود آب به روش مایع روی سطح آنها امکان دارد.

برای شناسایی این سیارات محققان از راهی بطور کلیً تازه و خلاقانه استفاده کرده اند. در این شیوه تکان های بسیار مختصر ستاره مرکزی تحت تاثیر جاذبه متقابل سیارات بر ستاره شان سنجش می شود. معلومات انتشار یافته از این بررسی ها می تواند ابعاد دقیق و فاصله سیارات از ستاره مرکزی را در یک منظومه به خوبی واضح نماید.

ممکن است Tau Ceti همان ستاره همسایه ای باشد که می تواند روزی از تمدن های آتی میزبانی نماید. گرچه همه یافته ها در خصوص این خورشید دوردست امیدوار کننده نیست. حلقه ای تشکیل شده از خرده سنگ ها در اطراف Tau Ceti کشف شده که نشان می دهد احتمالا سیارات اطراف به طرز مداوم در معرض بمباران های شهابی قرار دارند.

به هر حال اگر حیاتی روی سیاره های مطرح شده وجود داشته باشد، یقیناً با موجوداتی بسیار سرسخت و مقاوم سر و کار خواهیم داشت.

امیدواریم این مقاله پیرامون علم و تکنولوژی مورد استقبال شما قرار گرفته است.

منبع