دیجی لند | اخبار دنیای دیجیتال اخبار دیجیتال | اخبار فن آوری

هشتگ های کوانتومی و احتمال اثبات وجود ذره بنیادی مایورانا

از اخبار علم و فن آوری شایعاتی درز کرده که:

ممکن است در آتی ای نزدیک، از هشتگ ها بتوان برای کارهای مفیدتری به جز بحث در شبکه های اجتماعی استفاده کرد. دانشمندان اخیرا یک چیپ کوانتومی به شکل هشتگ (#) ساخته اند که می تواند وجود ذره باورنکردنی مایورانا (Majorana) را تأیید کند.

فرمیون مایورانا ذره ایست که هم ماده است و هم پادماده. محققان متوجه شدند قرار دادن نانوسیم هایی از نوع فسفید ایندیم به شکل # مداری بسته را بوجود می آورد که ذرات را از کنار هم عبور می دهد. با این کار به جای نابود شدن ذرات، بیننده در هم تنیدن آنها خواهیم بود.

با این وجود روش تولید این نانوسیم ها و ذرات مربوطه، به هیچ وجه ساده نیست. برای این کار باید هشتگ ها را در مسیر جریانی از ذرات آلومینیوم قرار دهیم که لایه های ابررسانا را روی قسمت هایی از سیم بوجود آورند و عرصه را برای تشکیل ذرات مایورانا ممکن سازند، ضمن اینکه کل روش باید در دمای نزدیک به صفر مطلق انجام شود.

اگر این چیپ طبق پیش بینی محققان رفتار کند، درک ما را از ذرات و فیزیک متحول ساخته و دستیابی به رایانه های کوانتومی را به حقیقت نزدیک تر می نماید. دو جفت ذره مایورانای در هم تنیده، می توانند یک کیوبیت (بیت کوانتومی) را ایجاد کرده و انجام پردازش را در سیستم های کوانتومی بر عهده بگیرند.

برای تحقق این امر، هنوز راه بسیار درازی را در پیش داریم، با اینحال گام اول و کشف یک الگوی واضح برای دستیابی به این سیستم ها، می تواند آتی پردازش و پردازش را رقم بزند.

امیدواریم این مقاله پیرامون علم و تکنولوژی مورد استقبال شما قرار گرفته است.

منبع