دیجی لند | اخبار دنیای دیجیتال اخبار دیجیتال | اخبار فن آوری

همراه اول تازه ترین موقعیت ترابرد پذیری را پخش کرد

از اخبار تکنولوژی خبرگزاری ها گفته اند که:

همراه اول امروز با پخش خبری خبر می دهد که تا تاریخ ۲۹ خرداد ماه، تعداد ۷۵۴۵۶ مشترک از اپراتورهای دیگر جذب کرده است. بر همین اساس تراز نهایی ترابرد برای این اپراتور مثبت ۲۰۵۱۲ بوده و تنها خدمات دهنده ای به حساب می آید که اکنون در عرصه ترابردپذیری، حاوی تراز مثبت است.

با استناد به گزارش همراه اول، این اپراتور تا اینجای کار ۱۸۶۱۱ مشترک بیش از ایرانسل، و ۱۹۰۱ مشترک بیش از رایتل، از این دو اپراتور در روش ترابرد جذب کرده است.

آماری که از جانب همراه اول پخش شده است.

طبق محاسبه رسمی، در مهم «میزان درخواست از اپراتورها برای ترابرد»، تعداد درخواست خروج از ایرانسل به سوی همراه اول ۱۰۷۹۸۴ مورد است. در مهم «میزان موفقیت در اجرای خوب ترابردپذیری» نیز همراه اول ۶۴ درصد موفقیت داشته است که با استناد به داشتن تعداد فراوانی از مشترکین دائمی امتیاز مناسبی شمرده می شود.

در مهم «رضایتمندی از کل روش ترابردپذیری» نیز بر اساس نظرات پرسیده شده رسمی کمپانی پایا (پیمانکار فنی برنامه ترابردپذیری) که بصورت پیامکی انجام می شود، ۶۲ درصد از افرادی که ترابرد کرده اند از کل روش ترابردپذیری همراه اول ابراز رضایت نموده اند. 

همراه اول در گزارش خود می نویسد: «در چند روز قبلی عده ای محاسبه و ارقام اعلام شده در جراید در خصوص ترابرد با آمارهای رسمی و مشهور، مغایرت فاحش و آشکار داشته و به نظر می رسد عده ای بدنبال حاشیه سازی و توجیه عدم موفقیت خود در این برنامه ملی هستند.»

همراه اول دلیل موفقیت و داشتن تراز مثبت در برنامه ترابردپذیری را به این صورت بیان می کند: «پوشش گسترده شبکه، اجرا سریع شبکه جهانی وب نسل ۴.۵ و گسترش ۲ درصدی سهم مارکت در سال قبلی، مرهون وفاداری و اعتماد کامل مشترکین به عملکرد این اپراتور است که برخود ضروری می دانیم از همراهی این عزیزان تشکر کنیم.»

امیدواریم این مقاله پیرامون تکنولوژی مورد استقبال شما قرار گرفته است.

منبع