دیجی لند | اخبار دنیای دیجیتال اخبار دیجیتال | اخبار فن آوری

هوش مصنوعی IBM به کمک تشخیص بیماری شیزوفرنی می آید

از اخبار علم و فن آوری اخباری منتشر شده که:

شیزوفرنی (اسکیزوفرنی) اختلال روانی چندان شایعی نیست و در آمریکا تنها 1.2 درصد از مردم را مبتلا می سازد، با اینحال عواقب وخیمی را بهمراه دارد. کمپانی IBM و دانشگاه آلبرتای کانادا اخیرا راهی را ابداع کرده اند که می تواند به پزشکان در تشخیص این بیماری و شدت علائم آن کمک نماید.

این تیم بررسی از یک اسکن MRI ساده برای تعیین موقعیت گردش خون در مغز استفاده کرده و سپس از شبکه های عصبی برای تحقیق و مطالعه نتایج سود می گیرند. دکتر سردار دورسان از دانشگاه آلبرتا پیرامون این مسئله بیان میکند:

این نگاه خاص و بین رشته ای، درک ما را از نوروبیولوژی شیزوفرنی تا حد فراوانی ارتقاء می دهد و درمان یا مدیریت این بیماری را ساده تر خواهد نمود.

تیم بررسی مطرح شده، ابتدا شبکه عصبی را با بهره برداری از سری داده 95 عضوی از عکس ها fMRI آموزش دادند. این عکس ها از اسکن های مغزی بیماران مبتلا به شیزوفرنی و مردم سالم تشکیل شده بود و گرش خون در قسمت های مختلف مغز را حین اجرای فعالیت های ساده به وسیله مردم نشان می داد.

شبکه عصبی با بهره برداری از این داده ها، مدلی را برای پیش بینی احتمال ابتلا به شیزوفرنی با استناد به گردش خون مغز پیشرفت داد و موفق شد با دقت 74 درصد، بیماران مبتلا به شیزوفرنی را از مردم سالم تشخیص دهد.

دورسان بیان میکند:

ما چندین رابطه غیر عادی مهم را در مغز شناسایی کردیم که در بررسی ها بعدی از آنها استفاده خواهیم کرد. نمونه های پیشرفت یافته به وسیله هوش مصنوعی، ما را یک گام دیگر به شناخت مارکرهای تشخیصی و پروگنوز شیزوفرنی با استناد به تصویربرداری عصبی نزدیک می کند.

جالب اینجاست که نمونه فوق موفق شد شدت علائم بیماری را هم تشخیص دهد. این شیوه می تواند کارشناسان را به سوی ابزارهای تشخیصی مؤثرتر و آیتم‌های بهتر درمانی رهنمون سازد، و موفقیت دیگری را در کارنامه درخشان IBM ثبت نماید.

امیدواریم این نوشته پیرامون علم و تکنولوژی مورد استقبال شما قرار گرفته است.

منبع