دیجی لند | اخبار دنیای دیجیتال اخبار دیجیتال | اخبار فن آوری

وزیر ارتباطات: از برنامه های عرصه تکنولوژی کوانتوم خدمات رسانی می کنیم

از اخبار تکنولوژی خبرگزاری ها گفته اند که:

وزیر ارتباطات امروز با حضور در اولین همایش ملی تکنولوژی کوانتومی، اطلاع داد که از برنامه های بررسی در عرصه تکنولوژی کوانتوم خدمات رسانی خواهد شد.

محمد جواد آذری جهرمی خاطرنشان کرد عرصه تکنولوژی معلومات دنیا دستخوش تفاوت گسترده ای شده، که یکی از آنها تکنولوژی کوانتوم است. ایشان اضافه کرد:

اگر در چهار سال قبلی فردی از خارج کشور به ایران می آمد، انگار وارد جهان دیگری می شد، با اینحال امروزه تا حدودی سطح تکنولوژی کشور به سطح تکنولوژی دنیا نزدیک شده و تکنولوژی تکمیل شده است.

آذری جهرمی اعتقاد دارد ایران هنوز فاصله فراوانی با موقعیت مطلوب دارد و باید در عرصه های مختلف از نمونه نسل پنجم شبکه های موبایل، شبکه جهانی وب اشیاء و خودروهای هوشمند، پیشرفت چشمگیری داشته باشد.

وزیر ارتباطات، تکنولوژی کوانتوم را یکی از راه های دستیابی به تکنولوژی های فوق دانست و گفت غیر از خدمات رسانی از برنامه های داخلی، چندین برنامه بین المللی را نیز با دیگر کشورها در دست اجرا دارند.

آذری جهرمی اظهار امیدواری کرد که با هم کاری و همبستگی ابزار ها، گام های مثبتی در عرصه کوانتوم برداشته شود.

امیدواریم این نوشته پیرامون تکنولوژی مورد استقبال شما قرار گرفته است.

منبع