دیجی لند | اخبار دنیای دیجیتال اخبار دیجیتال | اخبار فن آوری

کشف سیاره ای فراخورشیدی در فاصله 11 سال نوری که برای انسان قابل سکونت است

کشف سیاره ای فراخورشیدی در فاصله ۱۱ سال نوری که برای انسان قابل سکونت است

از اخبار علم و فن آوری اخباری منتشر شده که:

همزمان با اینکه هر دو سیاره به دور یک کوتوله سرخ -عده ای از سردترین ستاره های جهان- می گردند، ستاره Ross 128 b مهمان نواز تر است و به اندازه ستاره Proxima b، اشعات خورشیدی ساطع نمی کند؛ از اینرو هیچ اشعه فرابنفش یا ایکسی نیست که دلیل نابودی حیات شود.

غیر از این، Ross 128 b یقیناً هنوز اتمسفر دارد، از آنجاییکه گردش کُند آن و فعالیت های مغناطیسی خفیف به این معناست که اتمسفر سیاره به سرعت دچار فرسایش نمی شود. اخترشناسان این سیاره فراخورشیدی را به کمک تاسیسات HARPS واقع در شیلی کشف کردند.

با استناد به معلومات انتشار یافته از HARPS، سیاره فراخورشیدی Ross 128 b تا ۳۵ درصد از زمین بزرگ تر بوده، هر ۹.۹ روز یکبار به دور ستاره خود می گردد و فاصله ای تا ۲۰ برابر کمتر با ستاره خود در مقایسه با فاصله زمین و خورشید دارد. ولی باید گفت، خورشید ما برخلاف Ross 128 که کوتوله ای سرخ است، کوتوله ای زرد به حساب می آید و دمایی تا دو برابر بیشتر دارد.

امیدواریم این مقاله پیرامون علم و تکنولوژی مورد استقبال شما قرار گرفته است.

منبع