گوناگون
منتخب کاربران
جدیدترین ها
نتایج مطالعه‌ای تازه نشان می‌دهد که تنها وقوع یک جهش در عده ای از سلولها باعث سرطانی شدن آنها می‌شود

نتایج مطالعه‌ای تازه نشان می‌دهد که تنها وقوع یک جهش در عده ای از سلولها باعث سرطانی شدن آنها می‌شود

خبری پیرامون موبایل برای علاقه مندان به این ابزار هوشمند: ماحصل مطالعه‌ی تازه ای نشان می‌دهد که تنها یک جهش در سلول‌های مخصوصی، می‌تواند باعث…