محمد جواد آذری جهرمی با کسب رای اعتماد مجلس، وزیر ارتباطات و تکنولوژی معلومات شد

محمد جواد آذری جهرمی با کسب رای اعتماد مجلس، وزیر ارتباطات و تکنولوژی معلومات شد

خبری پیرامون موبایل برای علاقه مندان به این ابزار هوشمند: محمدجواد آذری‌جهرمی با اخذ رای اعتماد کافی از جانب نمایندگان مجلس، چهاردهمین وزیر ارتباطات کشور…